Termékek Menü

Adatkezelési Tájékoztató

A KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) számára kiemelt fontosságú törekvés az általa üzemeltetett, https://www.kontaset.hu honlapon található webáruház (a továbbiakban: Webáruház) látogatói, a Webáruház vásárlói, az ajánlatkérők, illetve egyéb ügyfelek (a továbbiakban: Érintettek) által a látogatás, a megrendelés, az ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme és az Érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A webáruház, illetve a https://www.kontaset.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) használata közben személyes jellegű adatok gyűjtése és feldolgozása történik. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Honlap használata során az Érintettek által megadott adatok felhasználásának, kezelésének és tárolásának (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) szabályait határozza meg.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban, valamint a hatályos nemzeti és Európai Uniós jogszabályokban és egyéb jogi aktusokban foglalt elvárásoknak.

1.         Az Adatkezelő

            Cégnév:                      Kontaset Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft.

            Székhely:                   1201 Budapest, Helsinki út 53.

            Gyártóhely:               6600 Szentes, Csongrádi út 1.

            Képviselő:                  Dobozi Gyula, ügyvezető igazgató

            Cégjegyzékszám:       01-09-065999

            Nyilvántartja:            Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

            Adószám:                   10325988-2-43

            EU adószám:             HU10325988

            Bankszámlaszám:     10402166-40712231-70140000 (Kereskedelmi és Hitelbank)

            Telefonszám:             +36 1 421 3001

            E-mail cím:                info@kontaset.hu

2.         AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

            Az Adatkezelő áttekintette és értelmezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének (a továbbiakban:GDPR) 37. cikkében foglaltakat, továbbá a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 16/HU WP 243 rev.01 számú, 2017. április 5. napján felülvizsgált iránymutatását az adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatban, amelyek részletezik az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó szabályokat, és azt a döntést hozta, hogy adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

            Az Érintettek panaszaikkal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel az 1. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén az Adatkezelőhöz fordulhatnak.

3.         AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJAI

Az Adatkezelő célja, hogy az Érintettek információs önrendelkezési jogát mindenkor biztosítsa, és szigorúan ügyeljen az Érintettek magánszférájának tiszteletben tartására. Erre tekintettel az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban bizalmasan, törvényes eszközökkel és tisztességesen veszi fel, és kezeli.

Tekintettel arra, hogy a Tájékoztató világos, közérthető és átlátható módon kívánja az Érintetteket tájékoztatni arról, hogy mely adatokat, milyen célból és milyen jogalapon kezeli, a jogszabályhelyek felsorolását a jelen Tájékoztató végén megtalálható 14. pontban teszi meg.

Az Érintett a Webáruházban történő megrendelés leadásakor az erre vonatkozó jelölőnégyzet bepipálásával elfogadja a Webáruház Általános Szerződési Feltételeit, illetve a jelen Tájékoztató rendelkezéseit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását az adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségein bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azonban a visszavonás előtti adatok kezelésének jogszerűségét. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a megrendelést követően történő visszavonás esetében az adatkezelő az előírt jogi kötelezettség teljesítése érekében, illetőleg a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján jogosult az adatok további kezelésére. (GDPR.  6. cikk. (1) bek. f) pontja)

3.1       Online kapcsolat felvételi űrlap

A Honlapon található kapcsolat felvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. A kapcsolat felvételi űrlap kitöltése során az Adatkezelő az Érintett nevét és az e-mail címét, mint kötelezően megadandó adatot, illetve az Érintett döntése alapján a telefonszámot hozzájárulás alapján kezeli. Amennyiben az Adatkezelő és a feladó között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az Adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat. A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.2       Kapcsolatfelvétel telefonon

Az Érintett az Adatkezelővel telefonon is érintkezésbe léphet. Ebben az esetben az Adatkezelő megismeri a hívó fél teljes nevét és  a telefonszámát. Ezeket az adatokat az Adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy a hívó felet visszahívhassa, és kérdéseit megválaszolhassa. Amennyiben az Adatkezelő és a feladó között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az Adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat. A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.3       Kapcsolatfelvétel e-mail útján

Az Adatkezelő a hozzá címzett e-mailek fogadása során megismeri a feladó nevét, e-mail címét és adott esetben telefonszámát is. Ezeket az adatokat az Adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy az e-mail feladójának válaszolhasson. Amennyiben az Adatkezelő és a feladó között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az Adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat. A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.4       Kapcsolatfelvétel személyesen

Az Érintett személyesen is felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel az Adatkezelő székhelyén és gyártóhelyén. Ebben az esetben az Adatkezelő megismeri az Érintett teljes nevét, adott esetben a telefonszámát és az e-mail címét is. Ezeket az adatokat az Adatkezelő hozzájárulás alapján kezeli azzal a céllal, hogy az Érintett kérdéseire személyesen, telefonon, e-mailen (az Érintett által előnyben részesített) módon válaszolhasson. Amennyiben az Adatkezelő és a feladó között nem alakul ki üzleti kapcsolat, az Adatkezelő haladék nélkül törli az általa megismert és kezelt adatokat. A kötelezően megadandó adatok (legalább teljes név) hiányában az Adatkezelő a kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

3.5       A honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

-           IP cím,

-           A honlapon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve az érintettek számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa.

-           Az érintettek honlappal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).

 

Ezen adatokat a rendszer az érintettek külön nyilatkozata nélkül automatikusan naplózza. Ezen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat csupán oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a szolgáltatások és az informatikai rendszer technikai színvonalának fejlesztésére szolgálnak. (álnevesítés) Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.6       Regisztráció a honlapon

Az Érintett regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat a Webáruházban, számára mindkét vásárlási mód biztosított.

3.6.1    Vásárlás regisztrációval

A vásárlási folyamat során az Érintett dönthet úgy, hogy regisztrációval kívánja a kosár tartalmát megvásárolni. Ebben az esetben az Adatkezelő megismeri az Érintett teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási nevét és címét. Ezeket a személyes adatokat az Adatkezelő az adásvételi szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a rendelésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett kérésére történő törlésig kezeli. A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az nem ütközik a vásárlásról kiállított számla megőrzési idejének kötelezettségével. A regisztráció során kért személyes adatok megadása hiányában az Adatkezelő a szerződéskötésből, illetve a jogi kötelezettségéből (számlázás) eredő kötelezettségeket, így a megrendelést sem tudja teljesíteni.

3.6.2    Vásárlás regisztráció nélkül

A vásárlási folyamat során az Érintett dönthet úgy, hogy nem kíván felhasználói fiókot létrehozni a vásárlás során, és a vásárlást regisztráció nélkül kívánja befejezni. Ebben az esetben az Adatkezelő megismeri az Érintett teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási és számlázási nevét és címét. Ezeket a személyes adatokat az Adatkezelő az adásvételi szerződés megkötése, a megrendelés teljesítése, a megrendelés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a rendelésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A megrendelés során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a megrendelésről kiállított számla kötelező megőrzési idejéig kezeli (a számla kiállításától számított 8 év). A megrendelés során kért személyes adatok megadása hiányában az Adatkezelő a szerződéskötésből, illetve a jogi kötelezettségéből (számlázás) eredő kötelezettségeket, így a megrendelést sem tudja teljesíteni. A regisztráció elmaradásának következménye továbbá, hogy a korábbi megrendeléseket az Érintett nem tudja visszakeresni.

3.7       Számlázás

A megrendelt termékek ellenértékét az Érintettek az Adatkezelő által kiállított készpénzes, utánvétes vagy átutalásos számla alapján egyenlítik ki. A számla kiállítására az Adatkezelőt törvény kötelezi. A számla kiállítása során az Adatkezelő megismeri az Érintett teljes nevét és számlázási címét, átutalás esetén az Érintett bankszámlaszámát. A teljes név és a számlázási cím hiányában a törvény által előírt számla-kiállítási kötelezettség nem és így a megrendelés sem teljesíthető.

3.8       Szállítás

A Webáruházban megrendelt termékek átvehetőek személyesen az Adatkezelő székhelyén, illetve gyártóhelyén nyitvatartási időben. A személyes átvétel lehetséges időpontját a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

A megrendelés során az Érintett választhatja a házhozszállítást, melyet az Adatkezelő Adatfeldolgozók bevonásával teljesít. A házhozszállítás kiválasztása során az Adatkezelő megismeri az Érintett szállítási címét és telefonszámát, melyet azzal a céllal kezel, hogy a szállítás során a kapcsolattartást és a szállítás részleteinek egyeztetését megkönnyítse.

A házhozszállítás során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében kezeli addig, amíg a sikeres házhozszállítás (tehát az adatkezelés célja) megvalósul.

3.9       Ügyfélszolgálat

Az üzleti együttműködés során az Érintettnek lehetősége van az ügyfélszolgálat segítségét igénybe venni. Az ügyfélszolgálat az Adatkezelő valamennyi, az Érintettel, illetve az Érintett megrendelésével kapcsolatos működési területét (úgy, mint: kereskedelem, marketing, műszaki egyeztetés, logisztika, könyvelés) jelenti, így az Érintett kérdésének, észrevételének, panaszának megválaszolásához szükséges mértékben és ideig az Adatkezelő munkatársai is megismerhetik az Érintett személyes adatait. Az ügyfélszolgálat az Érintettel kötött szerződés része, az Adatkezelő által biztosított szolgáltatás, melynek teljesítéséhez kezeli az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében.

3.10     Üzleti és szakmai partnerek

A hosszú, akár több évre visszanyúló üzleti és szakmai kapcsolatai során az Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli üzleti és szakmai partnereinek (például: beszállítók, szolgáltatók) személyes adatait úgy, mint: név, e-mail cím és telefonszám.

3.11     Sütik (Cookie-k)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a látogatókról.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet a honlap látogatójának eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a a honlap látogatójának eszközén.

A felhasználók megtilthatnak minden, a sütikkel kapcsolatos tevékenységet, és törölhetik a korábbi látogatásaik során elhelyezett adatfájlokat. Ennek módjáról a felhasználó böngészője ad útmutatást az alábbiak szerint.

Cookie-k és webhelyadatok kezelése:

            -           Chrome-ban,

            -           Firefox-ban,

            -           Edge-ben,

            -           Internet Explorerben,

            -           a böngészési adatok automatikus törlése.

A honlap egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics nevű látogatáselemző szoftvere automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a látogató személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a a látogató számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kap a felhasználó, amikor először az oldalra látogat, és az Adatkezelő a jóváhagyását kéri ehhez.

Az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, az információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ide kattintva kaphatnak bővebb információt a felhasználók. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban.

 

3.12     Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk, hogy a hatóságok, valamint jogszabály felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. Az adatkezelő azonban ebben az esetben is csak olyan személyes adatot és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges.

4.         A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Hozzájáruláson alapul az Adatkezelő adatkezelése (a fentiek értelmében) a következő műveleteknél:

- kapcsolat felvételi űrlapok a Honlapon,

- telefonon, személyesen, illetve e-mail útján történő kapcsolatfelvétel,

- látogatottsági statisztika készítése.

Az Érintett által adott hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan egyszerűen, ahogyan a hozzájárulás megadása történt. A kapcsolatfelvétel esetében az Adatkezelő kéri a felhasználót, hogy egy rövid, az info@kontaset.hu e-mail címre küldött üzenetben kérje adatai törlését. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

5.         Szerződés és jogi kötelezettség

Az Adatkezelőt jogszabály kötelezi a szolgáltatásról szóló, meghatározott adattartalmú számla kiállítására, így  a számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettség. Amennyiben az Adatkezelő a jogszabályban előírt adatokat nem kapja meg az Érintettől, így a vállalt szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

Az Adatkezelő vállalkozása elsősorban jogi személyekkel köt szerződést, azonban előfordulhat, hogy a jogi személyekkel kötött szerződésekbe is kerülnek személyes adatok (például: a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve). A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő ismerje, és tudja, hogy a másik felet (akár természetes személy, akár jogi személy természetes személy kapcsolattartója) hol, milyen módon érheti el. Az adatok ismerete nélkül a szerződést az Adatkezelő nem tekinti megkötöttnek, és a szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

6.         A jogos érdek

Az Adatkezelő az üzleti partnerek  vezetőinek vagy kapcsolattartóinak nevét, titulusát, e-mail címét és telefonszámát jogos érdek alapján kezeli. Üzleti partnernek azon természetes személyt tekinti az Adatkezelő, aki egyéni vállalkozóként vagy egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság természetes személy kapcsolattartója, és akikkel egy munkafolyamat során együtt dolgozik (például:beszállító).

A jelen pontban felsorolt személyes adatokat hosszú évekre visszanyúló, korábbi üzleti levelezések és találkozások során az Adatkezelő közvetlenül az Érintettektől jutott hozzá. Az Érintettek a személyes adatok a bizalmas kezelésről már meggyőződhettek az évekre visszanyúló üzleti kapcsolat során. Ennek ellenére, az Adatkezelő elvégezte a személyes adatok jogszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen érdekmérlegelési tesztet, melynek tartalmát igény szerint az Érintettek rendelkezésére bocsátja.

A tiltakozáshoz való jogot az Adatkezelő minden Érintett számára biztosítja.

7.         Az adatok tárolásának időtartama

-           Kapcsolatfelvételi űrlapok (név, email cím) - az üzleti kapcsolat lezárásáig (hathavonta felülvizsgálat).

-           Számlázási név és cím - jogszabályban előírt ideig (gazdasági társaságok esetében tárgyév + 8 (nyolc) év.

-           Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) - Az üzleti kapcsolat fennállása alatt, illetve törlési kérelemig.

-           Honlapról érkező sütik a sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből ezeket a sütiket (GA látogatottsági statisztika – 26 hónap).

8.         A címzettek köre

Az adatkezelő az egyes feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltató: ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., e-mail cím: info@shoprenter.hu, telefonszám: +36 1 234 5012) - Hozzáférés a honlap teljes tartalmához

E-mailek fogadása és küldése: Magyar Telekom NyRt (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) - Saját domaines e-mail fogadása és továbbítása

Google Analytics: Google Inc., Mountain View, California, USA - Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához - Hozzáférés a honlap látogatóinak IP címéhez - Adatvédelmi tájékoztató

Cégnév: DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Kft

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Cégjegyzékszám: 01-09-888141

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13034283-2-42

Telefonszám: +36 1 501 6200 

E-mail: dpd@dpd.hu

Honlap: A futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatkezelési tájékoztatója a https://www.dpd.com/hu honlapon ismerhetők meg.

 

A futárszolgálat (2) adatai és elérhetősége:

Cégnév: TNT Express Hungary Kft

Székhely: 1094 Budapest, Ecseri út 14-16.

Cégjegyzékszám: 01-09-068734

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10376166-2-44

Telefonszám: +36 80 31 3131 

E-mail: hu.tntexpress@tnt.com

Honlap: A futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatkezelési tájékoztatója a https://www.dpd.com/hu honlapon ismerhetők meg.

 

A postai szolgáltató adatai és elérhetősége:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10901232-2-44

Telefonszám: +36 1 767 8282

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Honlap: A postai szolgáltató Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatkezelési tájékoztatója a www.posta.hu oldalon ismerhetők meg.

9.         ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Adattovábbítás kizárólag az Amerikai Egyesült Államokba történik. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) betart.

10.       AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről, valamint az adathordozhatóság jogáról adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataikhoz való hozzáférést, azok módosítását, helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintettek e jogaikat az adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségein gyakorolhatják szóban vagy írásban. Tájékoztatjuk, hogy a szóbeli tájékoztatás feltétele a személyazonosságának igazolása.

 

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatok kategóriáiról, azok forrásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, illetve az adatok egy másik adatkezelésre jogosultnak való közvetlen megküldését kérje.

 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adat helyesbítését, vagy kiegészítését kérni. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Törléshez/Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

-           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

-  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett nem kezdeményezheti az adatok törlését, ha az adatkezelés szükséges:

-  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-  a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

-  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adat törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

-  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.

 

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, az érintettről kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül, az adatkezelő törlés helyett az érintett ilyen irányú kérelmére korlátozza az adatkezelést:

-  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tárolhatja, azok kezelésére az érintett hozzájárulásával, vagy jogi érdek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből jogosult.

 

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése esetén is jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

11.       PANASZKEZELÉS

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintettek jogaik megsértése fordulhatnak társaságunkhoz, a 1. pontban megjelölt elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére. Továbbá bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak jogorvoslatért az érintettek. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

12.       AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

13.       BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók az érintettel. A társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés és tűzvédelem tekintetében.

Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Az adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről (szoftver és hardver eszközök védelme)
  2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről (rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése);
  3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről (archiválás, tűzvédelem).

 

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az internet köztudomásúlag – így az érintettek számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az adatkezelőt felelősség nem terheli.

14.       JOGFORRÁSOK

Az adatkezelő a tájékoztató kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet,

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 

- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

- gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

 

A webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az Eksztv. 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletre. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés. Az adatkezelő a fentiekre tekintettel jogosult a vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (1) bek. alapján a webáruházon keresztül megkötött adásvételi szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben jogosult kezelni. (GDPR.  6. cikk. (1) bek. b) pontja)

 

Az adatkezelő számlázás céljából kezelheti a webáruházban leadott megrendelésekkel kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (2) bek. alapján. (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja)

 

Az adatkezelő hozzájárulás jogcímén kezelheti az érintett telefonszámát, e-mail címét és adott esetben bankszámlaszámát. (GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pontja)

Az adatkezelő bizonyos adatkezeléseket jogosult meghatározott jogos érdekére hivatkozással végezni, erről az egyes adatkezelések kapcsán külön tájékoztatjuk az érintetteket. (GDPR.  6. cikk. (1) bek. f) pontja)

A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor az erre vonatkozó jelölőnégyzet bepipálásával elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit, illetve a jelen tájékoztató rendelkezéseit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását az adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségein bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azonban a visszavonás előtti adatok kezelésének jogszerűségét. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a megrendelést követően történő visszavonás esetében az adatkezelő az előírt jogi kötelezettség teljesítése érekében, illetőleg a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján jogosult az adatok további kezelésére. (GDPR.  6. cikk. (1) bek. f) pontja)

15.       EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy az érintetteket erről kellő időben értesíti. A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a honlapon történő közzététel napjával - azaz 2018. május 25. napján - lép hatályba. A jelen tájékoztató annak visszavonásáig hatályos.

Összehasonlítás
CTA bal oszlop

Szakmai kérdése van?Forduljon közvetlenül műszaki kollégáinkhoz!

Kovács László Papp Zoltán Halasi Lajos
Árajánlatot / Szaktanácsot kérek!